Information från Södertälje kommun angående vägar

Det är inte frågan om något riktigt grävarbete utan vi tar bort lite grässvål från vägkanterna. Det för att få bort vattnet från vägytan.

På fredag kommer vi att byta en vägtrumma som är dålig. Den ligger på infarten till Vårstigens 9

Styrelsen