Kontakt

Ordförande
Mickael Bogered
Stadanvägen 38, Stadan
Mobil: 0701 60 68 23
E-post: mickaelbogered@gmail.com

Sekreterare
Rolf Tellvander
Sommarstigen 18, Stadan
Mobil: 070 621 46 87
E-post: rolftellvander@gmail.com

Kassör
Lars Sonde
Höststigen 12, Stadan
Mobil: 070 658 01 11
E-post: lars.sonde@aldrecentrum.se

5 kommentarer

    1. Ja, ett ett vattenprov har tagits med gott resultat – vattnet är tjänligt. Styrelsen har dock beslutat att göra en utvidgad undersökning för att ytterligare utröna vårt vattens kvalité. När resultatet från detta prov kommer så återkommer vi om detta.

  1. Ang. Björnloka så är det inte bara vid badudden som det finns Björnloka på tomten med pumphuset nära Stadanvägen finndet också björnloka och som jag minns det är det markägarens skyldighet att ta hand om detta så detta bör anmälas till kommunens förvaltare.
    Lennart gustavsson Stadanvägen 44.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *