Möte Södertälje kommun

Vi har nu fått preliminär information från Södertälje kommun gällande samrådsmöte. En inbjudan till öppet hus i Stadshuset i början av Oktober kommer att skickas till de som har hus i planområdet. Den exakta dagen är ännu inte fastställd, men öppet hus kommer att ske från eftermiddag till kväll, t.ex. 17:00-20:00. Vänligen gör en notering om att detta samrådsmöte kommer att ske antingen 4, 5 eller 6 oktober (OBS det kommer bara bli en kväll). Vid samrådsmötet kommer även en representant från Telge Nät att närvara samt möjligen chefen för Projekt och Exploatering (Magnus Bengtsson) samt planchefen Andreas Klingström.

mvh

Styrelsen