Midsommarafton: Vi börjar kl 13.00 med att klä stången, ringdans med lekledare och levande musik, lottförsäljning med kontanter. —————- Midsommardagen: Femkamp mellan 11.00-12.00. Vuxendeltagare tar med paket värt 50:-, barndeltagare tar med paket värt 30:- —————- Prisutdelning kl 15.00 på ängen Välkomna/ område 2

Medlemmar i föreningen kan nyttja båtplatser vid föreningens bryggor. Idag har föreningen tre bryggor varav en nyttjas av öbor. För att låna en båtplats kontaktar man hamnkaptenen som hänvisar till en ledig plats, samt skriver in medlemmen på listan på anslagstavlan vid bryggan. Listan uppdateras varje år.

Nu kan man låna platsen 1 år eller så länge man har båten i sjön. Läggs båten inte i är båtplatsen borta, och annan medlem kan bruka den efter att ha kontaktat hamnkaptenen.

Båtplatsen får inte hyras ut i andra hand då den bara lånas av föreningen.

Båten skall vara fastsatt fram och bak så att den inte ligger och slår mot andra båtar, vid behov, använd fender för att skydda andra båtar. När alla stolparna i sjön för förtöjning av båt är upptagna köper båtägare egen boj.

Slangar för sjövatten får inte fästas på bryggan

Bryggan oljas av hamnkaptenen vid behov

Öbor som är medlem i föreningen lånar båtplatsen gratis

Om plats finns kan icke medlem/ utomstående hyra plats och då betalar man en årsavgift 1500:- för platsen, samt skriver ett hyresavtal med föreningen (styrelsen). Hyresavtalet måste förnyas varje år.

Båtar som ligger vid bryggan skall vara märkta, omärkta båtar kan tas bort och läggas på land.

Vinterupplägg av båt: Lägg båten så att framkomlighet är enkel, båtar som blockerar framkomlighet, flyttas.

Hamnkaptener är

Kjell Eriksson    

Mickael Räisänen  

Föreningens medlemmar har de senaste dagarna fått ett brev från Södertälje kommun. Styrelsen vill därför meddela att detta bara avser en avisering av förändrade arrendevillkor när nuvarande arrendeavtal går ut 2019-12-31. Detta är helt i enlighet med nuvarande arrendeavtal. Medlemmar kan skriva på delgivningen och skicka tillbaka den till Södertälje kommun i det förfrankerade svarskuvertet innan 2018-11-30. Enligt kommunens hemsida så är det mycket sannolikt att medlemmar kommer att bli erbjudna friköp innan nytt arrendeavtal ska ingås.

Vänligen kontakta styrelsen vid eventuella frågor

Styrelsen