Styrelse

Ordförande
Mickael Bogered

Sekreterare
Rolf Tellvander 

Kassör
Lars Sonde

Vice ordförande
Rolf Tellvander

Styrelsemedlemmar
Jan Holmqvist
Allan Sparf

Suppleanter

PA Wern

Marianne Holm

Revisorer
Kent Emanuelsson
Marko Granö

Hamnkamptener
Kjell Eriksson
Mikael Räisänen

Områdessammankallande
Omr. 1: Susann Hansson
Omr. 2: Majlis Lysell
Omr. 3: Ninni Andersson

Majbrasa och midsommar, sköts vart tredje år av respektive område. Se områdesindelning

Valberedning
Lennart Gustavsson
Kennet Persson

Maskinansvarig
Janina Kihlberg

Vattengruppsansvariga                                                                                                                                   

Jan Holmqvist

Per-Ivar Larsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *