Uppdatering ny detaljplan-möte med Södertälje kommun 23:e mars

Konsult håller på att göra geoteknisk undersökning vilket beräknas vara klart vecka 16 (18-22 april).

Under veckorna 17-18 (25-29 april, 2-6 maj) uppskattar kommunen att konsulten kommer vara klar med dagvattenutredningen.

Därefter kommer kommunen att göra färdigt alla planhandlingar inklusive finansiering, vilket beräknas vara klart i slutet av maj 2016. Planhandlingarna kan därefter skickas ut på samråd, vilket beräknas hända vecka 25.

Styrelsen