Vårstädning

Välkommen till vårstädningen på Stadan

Vi träffas lördagen 7/5 klockan 10.00

Ta gärna med lämpliga verktyg för de arbeten som skall utföras.

Fokus i år är att jobba med bryggan, röjning vi garaget, röjning vid pumphus, röjning längs

Stadanvägen och jobba med att rensa diken som är eftersatt på många håll.

Styrelsen