Styrelsen påminner om årsavgiften för 2015.

Ni som missat betalningen på 900:- till föreningen ombedes betala in avgiften till

bg 364-0083, glöm inte skriva in din Stadan adress vid inbetalningen så underlättar det för

kassören

Intäkter

Medlemsavgifter (59*900kr)                                          53 100 kr

Totalt                                                                                    53 100 kr

Kostnader

Fastighetsskötsel (gräsklippning, etc.)                           6 500 kr

Reparationer                                                                         7 500 kr

Underhåll                                                                            15 000 kr

Övriga driftskostnader (El, försäkring, bank, etc.)    15 000 kr

Styrelseersättning (arvode)                                              4 500 kr

Milersättning                                                                       1 500 kr

Totalt                                                                                  50 000 kr