Samling på ängen klockan 10,00

Vi kommer att snygga till och rensa gräs på parkeringen

Sätta upp brevlådor

Köra skräp till tippen

Sandhögen vid badet kärras ut

Hörnan vid Stadanvägen och Vinterstigen rensas på sly

ta gärna med lämpliga verktyg till aktiviteterna

mvh

Styrelsen