Konsult håller på att göra geoteknisk undersökning vilket beräknas vara klart vecka 16 (18-22 april).

Under veckorna 17-18 (25-29 april, 2-6 maj) uppskattar kommunen att konsulten kommer vara klar med dagvattenutredningen.

Därefter kommer kommunen att göra färdigt alla planhandlingar inklusive finansiering, vilket beräknas vara klart i slutet av maj 2016. Planhandlingarna kan därefter skickas ut på samråd, vilket beräknas hända vecka 25.

Styrelsen

Vi provar att sätta på sommarvattnet 2:a april vi hoppas att tjälen gått ur marken om det finns någon. Annars provar vi igen den 9:e april. Vi ber alla att stänga sina kranar och önskar samtidig en Glad Påsk

Styrelsen