Föreningens medlemmar har de senaste dagarna fått ett brev från Södertälje kommun. Styrelsen vill därför meddela att detta bara avser en avisering av förändrade arrendevillkor när nuvarande arrendeavtal går ut 2019-12-31. Detta är helt i enlighet med nuvarande arrendeavtal. Medlemmar kan skriva på delgivningen och skicka tillbaka den till Södertälje kommun i det förfrankerade svarskuvertet innan 2018-11-30. Enligt kommunens hemsida så är det mycket sannolikt att medlemmar kommer att bli erbjudna friköp innan nytt arrendeavtal ska ingås.

Vänligen kontakta styrelsen vid eventuella frågor

Styrelsen